IMG_6630

Kostbaar

Op kostbare gedenkmomenten kan een kleine symbolische handeling van grote waarde zijn.

Het plaatsen van een roos, het gieten van water of het schrijven op stenen of in zand, er is veel mogelijk. Met zorgvuldigheid en aandacht sta ik je bij.

‘Het heeft mij goed gedaan, deze avond, en het heeft mij ook daarna nog erg geholpen, dank je wel!’(deelneemster avond ‘dierbaren gedenken’.)

IMG_6652