Even voorstellen

Ineke van Duyl-Tolsma

Ruim 25 jaar geleden ben ik als groepsleidster gestart in een herstellingsoord.

Destijds een plek voor mensen om tot rust te komen en de vragen van het leven te kunnen stellen. Om te kunnen rouwen over het  verlies van gezondheid, het verlies van een dierbare, het verlies van vertrouwen in mensen; vele gesprekken werden gevoerd.

Maar er was ook ruimte voor de stilte en dat sprak mij zeer aan. Een prachtige tijd, waarin ik mensen zag opbloeien van de rust, de stilte, kunst, muziek en de natuur.

Hierna ben ik de opleiding tot creatief therapeut gaan doen aan de CHN te Leeuwarden en deed ik onderzoek naar het gebruik van afscheidsrituelen bij rouw en trauma.

Ik werkte enige tijd samen met een psychologenpraktijk en was betrokken bij de oprichting van een inloophuis voor mensen die geraakt waren door kanker. Ik reisde naar Frankrijk om als creatief therapeut mee te werken in een huis voor deze doelgroep.

In 2009 werd ik zelf ziek en een operatie en bestralingen volgden.

Na mijn herstel groeide het verlangen een plek te realiseren waar mensen na een ingrijpend verlies zichzelf kunnen zijn en waar er geluisterd wordt zonder oordeel. Een plek waar warmte is en begrip en aandacht is voor betekenisgeving.

De Tuin van Heden wil die plek zijn. Een plek waar je op adem kunt komen en waar je een luisterend oor vindt. Daarnaast kun je in alle rust iets maken, iets schrijven of zitten in de tuin en luisteren naar de stilte, de vogels, muziek.

Je kunt met mij in gesprek over betekenisgeving en geloof.

Ik kijk met een open blik naar de wereld om mij heen.

Diploma’s: HBO Inrichtingswerk/ HBO Creatieve therapie/Training rouwzorg.