Slide background

Ontdek je eigen hart als kunstwerk

Waar mijn horizon niet verder reikt, dan het moment van dit bestaan,opent zich hier ruimte, met klanken van geborgenheid en eeuwige ontferming / Sjoerd Stellingwerf.

Op kostbare gedenkmomenten kan een kleine symbolische handeling van grote waarde zijn.

Graag denk ik met u mee, zodat u op uw persoonlijke en unieke wijze uw dierbare kan gedenken.

Het plaatsen van een roos, het gieten van water of schrijven in zand, er is veel mogelijk.

Met zorgvuldigheid en aandacht sta ik u bij.

Ik werk voor particulieren, lotgenotengroepen, instellingen en geloofsgemeenschappen die aandacht willen schenken aan het gedenken van dierbaren.

‘Het heeft mij goed gedaan, deze avond,
en het heeft mij ook daarna nog erg geholpen,
dank je wel!’
(deelneemster avond ‘dierbaren gedenken’.)

Rouw- en verliesbegeleiding in Apeldoorn.

© Copyright 2013 - De tuin van (h)eden