Slide background

Creatieve expressie en coaching

Atelier ‘De Tuin van Heden’ biedt  creatieve expressie en coaching voor groepen en individuen. Het doel is letterlijk tot ont-plooiing komen. Het leven kan jouw in de plooi gedrukt hebben. Je leeft daardoor in een vorm die beknelt en  niet alle ruimte geeft die oorspronkelijk bij jou hoorde.

Er word gewerkt met creatieve expressie opdrachten. Dit is een ervaringsgerichte methode die processen op gang brengt waarbij je:

Ontdekt met heel je wezen wat er in jouw leeft;
Groeit in verbinding aangaan met jezelf en de ander;
Geniet van expressie van jouw talenten;

dit alles binnen veilige kaders en onder professionele begeleiding.

Laat je inspireren en verrassen door deze ervaringsgerichte werkwijze en neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie!


 

De tuin van….. verleden naar hEden

Alweer 5 jaar geleden zijn wij begonnen met het aanleggen van een tuin. Niet zomaar een tuin!

We hebben gespit, gezaaid, onkruid gewied, besproeid en geoogst. Wat hebben wij daar een plezier aan beleefd.

De zon en regen hebben gezorgd voor groei en zegen. Wij mochten vol verwondering toekijken hoe de tuin tot bloei kwam.

Wij hebben zegen ervaren door alle deelnemers van onze programma’s. Zij zijn het die ons vertrouwen schonken en ons hebben geïnspireerd. Geïnspireerd in ons geloof dat wij ondanks onze gebrokenheid bedoeld zijn voor Eden.

Nu is het snoeitijd. Ineke gaat op termijn Veenendaal verlaten. Hierdoor zijn wij in een proces terecht gekomen om beiden nieuwe wegen te verkennen. Praktisch houdt dat in dat Ineke in haar nieuwe woonplaats zal starten met ‘In goede handen‘, rouw- en verliesverwerking d.m.v. beeldende expressie. Marijke zal verder gaan met ‘de tuin van heden’. Het accent zal komen te liggen op ‘creatieve expressie en coaching’.

In de toekomst zullen wij elkaar blijven ontmoeten om elkaar te versterken, samen te werken en te inspireren.

Per 1 december 2016 wordt de V.O.F. ontbonden. Per 1 januari zal Marijke als ZZP-er het werk voortzetten.

© Copyright 2013 - De tuin van (h)eden - Proudly powered by Punt & Pixel